Güvenli Hizmet Hızlı Çözüm
GÜVENLİK EĞİTİM BİYOTEKNOLOJİ

Etkili İletişim

Toplumsal yaşamda kişiler arası iletişim çok önemli bir yer tutmaktadır. Uygun iletişim yöntemini benimseme ve bunu doğru olarak kullanma hem kişisel ilişkilerde, hem toplumsal yaşamda çok önemlidir. Etkili iletişim yöntemini benimsemek ve ilişkilerimizde doğru olarak kullanabilmek için bireysel çabanın yanında, bunun kurallarını da bilmek gereklidir. Çağımızda özellikle iyi bir yöneticinin bireysel, gruplar arası ve kitle ile iletişimi tam sağlıklı ve eksiksiz kurabilme becerisini kazanması gerekmektedir. Bu eğitim ile yöneticinin ve/veya kişinin etkili iletişim becerilerini günlük ilişkilerinde başarı ile kullanabilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim Tasarımı

1. Konferans biçiminde: Üç saat (Eğitimlerin tamamı kuramsal ve uygulamalı bilgiler içerir.)

2. Bir günlük seminer olarak: Sabah ve öğle seansında altı saatlik bir sunum olarak.

3. İki günlük seminer olarak: Sabah ve öğle seansında toplam on iki saat.

4. Üç günlük seminerler hâlinde: Üçer saatlik toplam on iki saat etkili iletişim. (İkişer saat toplantı yönetimi, stres yönetimi, beden dili. Toplam 15 saat.)

5. Bir hafta: (Günlük yoğunluk dışında bir kamp ortamında.) Günde dört saat üzerinden 20 saat. (Destekleyici derslerle birlikte toplantı yönetimi, stres yönetimi, beden dili ile birlikte. Toplam 30 saat.)

6. 21 günlük yoğunlaştırılmış bir eğitim: (Günlük yoğunluk dışında bir kamp ortamında.) Toplam 90 saat. (Kurumla anlaşılarak kurumda yapılan bir hedef kitle ihtiyaç analizi araştırması çerçevesinde ortak olarak bir akademik takvim hazırlanacaktır.) Uygulamalı Sertifika eğitimi olarak verilmesi hâlinde, haftada 15 kredi/10 saat) üzerinden on dört hafta toplam 140 saatlik bir programdır. (Talep anında kurumla görüşülerek hedef kitle ihtiyaç analizi araştırması çerçevesinde bir akademik takvim oluşturulacaktır.

Konular

1. Giriş

ı. Çağımızın Getirdiği Yeni İletişim Tekniklerinin Bilimsel Tabanı

ıı. Disiplinler Arası Bir Bilim Olarak Cognitive Science (Bilişsel Bilgi)

ııı. Sosyal Psikoloji, Davranış Psikolojisi ve Davranış Bilimleri

2. Etkili Beyin Kullanım Teknikleri

3. Bireysel İletişim Teknikleri

4. Beden Dili (Kuram ve Uygulama)

5. Dinleme Teknik ve Yöntemleri

ı. Not Alarak Dinleme Teknikleri

ıı. Eleştirel Dinleme Teknikleri

ııı. Empatik Dinleme Teknikleri

ıv. Katılımlı Dinleme Teknikleri

6. Karşılıklı Konuşma Teknikleri

7. Yaratıcı Düşünme Yöntemleri

8. Toplum ve Kurum İçi İletişim Teknikleri

ı. Toplantı Yönetimi

ıı. Gruplarla Özel ve Genel Durumlarda İletişim Yöntemleri

ııı. Beyin Fırtınası Teknik ve Uygulama Örnekleri

9. Kitle Önünde Konuşma

ı. Konuşma Metninin Hazırlanması

ıı. Hazırlıksız Konuşma Teknik ve Yöntemleri

ııı. Salonun Hazırlanması

ıv. Konuşmaya Özgü Beden Dili

v. Heyecanın Kontrolü

vı. Dinleyicinin Motivasyonu

© 2019. Tüm hakları saklıdır.
Web Tasarım: