Güvenli Hizmet Hızlı Çözüm
GÜVENLİK EĞİTİM BİYOTEKNOLOJİ

Hızlı Okuma Teknikleri

Büyük kentlerde iş hayatında yaptığımız işlerin türüne biçimine göre ve mesleklerin etkinlik durumlarına göre en çok yaptığımız işlerden biri okumadır. Okumanın hızlı ve etkin bir biçimde yapılabilmesi başarının temel eksenini oluşturmaktadır. Günlük yaşantımız içinde gazete, dergi, kitap ve makale yanında rapor, resmi yazı, proje, hukuki dosyalar, tutanaklar ve benzeri çok sayıda belgeyi okumaktayız. Bunların hızlı okunması ve anlaşılması başarıyı önemli ölçüde etkileyen unsurlar arasında yer almaktadır. Beyin üzerinde yapılan çalışmalar ve tıp biliminde ortaya çıkan gelişmeler bize aslında çok kısa sürede çok daha fazla okuma gücünde olduğumuzu göstermiştir. Hızlı okuma göz kaslarının ve zihinsel yapımızda yapılacak sistemli bir eğitimle okuma hızımızı artırarak verimliliğimizi artırma eğitimidir.

Konular:
1. Okuma Hızının Ölçülmesi (Hızlı Okuma uygulamaları)
2. Okumanın Fiziksel Unsurları (Hızlı Okuma uygulamaları)
ı. Aktif Görüş Açısının Geliştirilmesi (Hızlı Okuma uygulamaları)
ıı. Okuma Mesafesi ve Göz Sıçramalarının Düzenlenmesi (Hızlı Okuma uygulamaları)
ııı. Aktif Görüş Açısı ve Geliştirilmesi Çalışmaları (Hızlı Okuma uygulamaları)
3. Okumanın Zihinsel Unsurları (Hızlı Okuma uygulamaları)
ı. Beyinde Görme Merkezinin İşlevleri (Hızlı Okuma uygulamaları)
ıı. Beyinde Okuma Süreçleri (Hızlı Okuma uygulamaları)
ııı. Bilginin Hafızada Depolanması (Hızlı Okuma uygulamaları)
4. Anahtar Sözcüklerin Okunması (Hızlı Okuma uygulamaları)
5. Paragraf ve Metin Yapıları İle Okuma Hızı (Hızlı Okuma uygulamaları)
6. Farklı Metinleri Okuma Alışkanlığının Kazandırılması (Hızlı Okuma uygulamaları)
Her eğitimin başında ve sonunda hızlı okuma ölçümleri yapılmaktadır.

Eğitim Tasarımı:
1. Konferans biçiminde: Üç saat (Eğitimlerin tamamı kuramsal ve uygulamalı bilgiler içerir.)
2. Bir günlük seminer olarak: Sabah ve öğle seansında altı saatlik bir sunum olarak.
3. İki günlük seminer olarak: Sabah ve öğle seansında toplam on iki saat.
4. Üç günlük seminerler hâlinde: Üçer saatlik toplam on iki saat etkili iletişim. (ikişer saat toplantı yönetimi, stres yönetimi, beden dili. Toplam 15 saat.)
5. Bir hafta: (Günlük yoğunluk dışında bir kamp ortamında.) Günde dört saat üzerinden 20 saat. (Destekleyici derslerle birlikte toplantı yönetimi, stres yönetimi, beden dili ile birlikte. Toplam 30 saat.)
6. 21 günlük yoğunlaştırılmış bir eğitim: (Günlük yoğunluk dışında bir kamp ortamında.) Günde toplam 90 saat. (Kurumla anlaşılarak kurumda yapılan bir hedef kitle ihtiyaç analizi araştırması çerçevesinde ortak olarak bir akademik takvim hazırlanacaktır.)
7. Uygulamalı Sertifika eğitimi olarak verilmesi hâlinde, haftada 15 kredi/10 saat) üzerinden on dört hafta toplam 140 saatlik bir programdır. (Talep anında kurumla görüşülerek hedef kitle ihtiyaç analizi araştırması çerçevesinde ortak olarak bir akademik takvim hazırlanacaktır

© 2019. Tüm hakları saklıdır.
Web Tasarım: