Güvenli Hizmet Hızlı Çözüm
GÜVENLİK EĞİTİM BİYOTEKNOLOJİ

Medya ve Etkili İletişim

Medya hayatın her alanını etkileyen önemli bir güçtür. Medyada hayatın gerçeğini değil; medyanın gerçeğini izliyoruz. Medya kurumlarının yapıları, diğer maddi ve politik güçlerle ilişkileri, dikkate aldıkları ilkeler bu gücü nasıl kullandıklarını belirliyor. Böylece kurumları ve kişilerin başarı verimliliğini belirleyen çağımızın en önemli kurumsal güçleri arasında sayılıyor. Bu eğitim ile medya ile iletişim kurma yöntemleri konusunda bilgi ve fikir sahibi olunması, bu yöntemlerden etkin yararlanılarak başarılı olunmasını sağlamak. Medya ile etkin iletişimi doğru kuralları ile uygulayarak, kurumsal ve bireysel iletişim stratejileri geliştirmek ve belirlenen hedeflere ulaşmasını sağlamak. Her kamu kurumunun doğru ve sağlıklı tanınması, kamuda olumlu kurum kültürünün oluşması, kurumun toplumla ilişkilerinin sağlıklı yürütülmesi ve medya kanalı ile doğru ve sağlıklı tanınabilmesi amaçlanmaktadır.


Konular:
1. Medyanın Gücü ve Özellikleri
ı. Yazılı Basın
ıı. Görsel ve İşitsel Basın
2. Medya İle Kurumsal İlişki Yöntem ve Teknikleri
3. Medya Planlaması İçin Yapılacak Ön Çalışmalar
4. Medyada Etkin ve Nitelikli Çalışmalar İçin Alınacak Önlemler
5. Medyanın İlgi Göstereceği Etkinliklerin Belirlenmesi (Atölye Çalışması)
6. Kurumun Medyada Yer Alacağı İletişim Kanalları
7. Medya Planlaması İçin Alt Yapı Çalışmaları
8. Medya İle Bireysel İlişki Yöntem ve Teknikleri
9. Konuşma ve Yazma Öncesi İlişkilerin Düzenlenmesi
10. Radyo ve Televizyonda Konuşma
11. Beden Dili
ı. Giyim, Kuşam
ıı. Heyecanın Kontrolü Yöntem ve Teknikleri
ııı. Oturma Stilleri
12. Konuşma Yöntem ve Teknikleri
13. Medya Sorularına Cevap Verme Yöntem ve Teknikleri
ı. Soru Sorma Yöntemleri
ıı. Soru Sorma Teknikleri (Örnekler, Uygulamalar)
ııı. Cevap Verme Yöntemleri (Örnekler, Uygulamalar)

© 2019. Tüm hakları saklıdır.
Web Tasarım: