Güvenli Hizmet Hızlı Çözüm
GÜVENLİK EĞİTİM BİYOTEKNOLOJİ

Toplantı Yönetimi

Çalışma hayatında iş yeri etkinliğinin artması görevliler arasında yetki ve iletişim çatışmasının olmadan bir orkestra ahengi içinde verimli bir biçimde çalışma yapabilmek için toplantıların belirli bir disiplin içinde yapılması gerekmektedir. Toplantı yönetimi son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda ortaya çıkan önemli bir uygulamalı bilim disiplini hâline gelmiştir. Kurum içinde kurum kültürünün oluşturulması ve ekip veya takım ruhu oluşturulmasında en önemli etkenler arasında sayılmaktadır. Bu eğitim programında toplantı öncesi, toplantı sırasında ve toplantı sonrasında yapılacak çalışmalar, sözü kullanış biçimlerinin tartışma organizasyonunun inceliklerinin kazandırılmasını amaç edinmektedir.

Konular:
1. Toplantı Yönetiminin Gerekliliği
2. Toplantı Yönetiminin Kazandıracakları
3. Takım Ruhu ve Kadro Mantığı Arasındaki Farklılıklar
4. Kurumlara Göre Kurum İçi Toplantı Sıklığı ve Toplantı Süreleri
5. Toplantıya Hazırlık ve Toplantının Duyurusu
6. Toplantının Başlatılması
7. Toplantıda Tartışma ve Görüş Alış Verişi
8. Toplantıda Kararların Alınış Disiplini
9. Toplantının Bitirilişi
10. Toplantı Sonrası Alınan Kararların İzlenmesi Süreçleri
11. Yeni Bir Teknik Olarak Beyin Fırtınası
12. Kurumlar Arası Toplantı Disiplini ve Süreçleri

Eğitim Tasarımı:
Etkili iletişim ve liderlik gibi diğer dersleri tamamlayıcı bir eğitim setidir. Eğitimin tür ve süresine göre toplam 12 saatlik bir eğitimi içermektedir.

© 2019. Tüm hakları saklıdır.
Web Tasarım: