Güvenli Hizmet Hızlı Çözüm
GÜVENLİK EĞİTİM BİYOTEKNOLOJİ

Via Proje

Temel felsefesini kurumların proje yönetimi ve iş süreçlerinin takibi üzerine kuran Via Proje, kaynak kullanımı, personel takibi, proje maliyeti, iş sonuçlandırma, raporlama gibi konularda gelişmiş özellikleri ile bir projenin tüm safhalarını görmeyi sağlamaktadır.

Via Proje yönetimsel araçları sayesinde projelerin verimli çalışabilmesi için süre, maliyet, duyarlılık, personel sayısı, önem, aciliyet, karmaşıklık düzeyi vb. kriterlere göre değerlendirilmelerini ve kategorize edilerek kontrol edilmiş sonuçlarla kontrollü bir proje yönetimi sunmaktadır. Bu suretle her projede yer alan tanımlama, planlama, uygulama ve kontrol süreçlerine ilişkin aktiviteler Via Proje üzerinde yapılandırılarak projeler üzerinde tam bir denetim sağlanmaktadır.

KOBİ’lere, Sivil Toplum Kuruluşlarına, Yerel Yönetimlere, Ticaret ve Sanayi Odalarına, Sendikalara ve diğer kurum ve kuruluşlara; Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel fon kaynaklarının tahsis ettikleri hibe, ihale ve kredilerle ilgili olarak; danışmanlık, teknik destek ve eğitim hizmetleri vermektedir.

• Proje geliştirme ve yazımı,

• Proje yönetimi,

• İhale hazırlık teknik desteği,

• Kredi kullanım desteği,

• Kaynak geliştirme desteği,

• Proje mali raporlama hizmeti.

© 2019. Tüm hakları saklıdır.
Web Tasarım: